Sjöjungfruloppet 5.5 2018

Motionsloppet för tjejer

Spring in våren tillsammans med andra kvinnor! Du kan välja att springa, jogga, lunka eller promenera 5 km eller 10 km.

Starten och målgången sker på torget i Mariehamn. På torget finns även en klädinlämning samt före start hålls en gemensam uppvärmning som är frivillig. Om du lämnar in kläder, märk då din kasse med ditt startnummer. Du återfår kassen genom uppvisande av nummerlappen.

Före loppet kl. 14.10 håller Gujan uppvärmning på scenen. Uppvärmningen är frivillig att delta i.

Banan har två vätskestationer där det serveras vatten och eller saft. Dessa finns vid ca 3 km och ca 7 km. Vid målgång erhåller du en fin Sjöjungfruminnesmedalj samt så serveras det ålandspannkaka och kaffe. Fri entré till badhuset Mariebad för bastu och bad genom uppvisande av nummerlappen.

Det är tillåtet att ha barnvagn och hund med sig. I år är det den 22:a upplagan av Sjöjungfruloppet.

Start: 14.30 på torget i Mariehamn
Målgång: Torget i Mariehamn

Anmälan

Anmälan är stängd.

Anmälningsavgift

Deltagare Avgift i euro (€) Avgift i svenska kronor (SEK)
Vuxen 18 € 180 SEK
Vuxen (med tidtagning) 23 € 230 SEK
ÅMF medlem 15 € 150 SEK
ÅMF medlem (med tidtagning) 20 € 200 SEK
Barn under 12 år 5 € 50 SEK
Barn under 12 år (med tidtagning) 10 € 100 SEK
Anmälan på startplatsen 25 € 250 SEK
Anmälan på startplatsen (med tidtagning) 35 € 350 SEK

OBS! Man kan anmäla sig till tidtagning på loppdagen mellan kl. 13.00-13.30. Därefter kan man endast anmäla sig till loppet utan tidtagning.

Nyankortet berättigar till samma rabatt som ÅMF-medlemmar.

Betalning

Inbetalning till konto ÅAB (Ålandsbanken)
IBAN: FI49 6601 0001 1041 99 
Skriv deltagarens namn, adress och "Sjöjungfruloppet 2018" i meddelandet.

Gruppanmälan

Grupp om minst 6 personer deltar till priset á 15 € eller á 150 SEK.
Gruppen anmäls per e-post till ÅMF, se kontaktuppgifter nedan.
OBS! Grupper faktureras gruppvis. Enskilda inbetalningar beaktas inte som en gruppanmälan.

Nummerlappar

Nummerlappen kan avhämtas:
Onsdag (2.5) och torsdag (3.5) kl. 9-15 på Idrottens hus/ÅMFs kansli (Östra Esplanadgatan 7, Mariehamn)
Fredag (4.5) kl. kl. 9-15 på Sportcenter (Norragatan 9, Mariehamn)
Lördag (5.5) från kl. 13 på startplatsen (torget i Mariehamn)

Återbetalning av anmälningsavgiften utbetalas mot uppvisande av sjukintyg.

Ålands Motionsförbund

Östra Esplanadgatan 7
AX-22100 Mariehamn

Telefon: +358 18 15464
Mobil: +358 40 7382222
E-post: amf@motion.ax
E-post: mona@motion.ax

Facebook