Sjöjungfruloppet 9 maj 2020

Motionsloppet för tjejer

Spring in våren tillsammans med andra kvinnor! Du kan välja att springa, jogga, lunka eller promenera 5 km eller 10 km.

Starten och målgången sker på torget i Mariehamn. På torget finns även en klädinlämning samt före start hålls en gemensam uppvärmning som är frivillig. Om du lämnar in kläder, märk då din kasse med ditt startnummer. Du återfår kassen genom uppvisande av nummerlappen.

Före loppet kl. 14:10 håller Gujan uppvärmning på scenen för de som vill delta.

Banan har två vätskestationer där det serveras vatten och eller saft. Dessa finns vid ca 3 km och ca 7 km. Vid målgång erhåller du en fin Sjöjungfruminnesmedalj och vi serverar ålandspannkaka och kaffe. Fri entré till badhuset Mariebad för bastu och bad genom uppvisande av nummerlappen.

Det är tillåtet att ha barnvagn och hund med sig. I år är det den 24:e upplagan av Sjöjungfruloppet.

Start: 14.30 på torget i Mariehamn
Målgång: Torget i Mariehamn

Anmälan

Öppnar under vårvintern.

Anmälningsavgift

Deltagare Avgift i euro (€) Avgift i svenska kronor (SEK)
Vuxen 18 € 180 SEK
ÅMF medlem 15 € 150 SEK
Barn under 12 år 5 € 50 SEK
Anmälan på startplatsen 25 € 250 SEK

Nyankortet berättigar till samma rabatt som ÅMF-medlemmar.

Betalning

Inbetalning till konto ÅAB (Ålandsbanken)
IBAN: FI49 6601 0001 1041 99 
Skriv deltagarens namn, adress och "Sjöjungfruloppet 2020" i meddelandet.

Gruppanmälan

Grupp om minst 6 personer deltar till priset á 15 € eller á 150 SEK.
Gruppen anmäls per e-post till ÅMF, se kontaktuppgifter nedan.
OBS! Grupper faktureras gruppvis. Enskilda inbetalningar beaktas inte som en gruppanmälan.

Nummerlappar

Nummerlappen kan avhämtas:
Information kommer senare.

Återbetalning av anmälningsavgiften utbetalas mot uppvisande av sjukintyg.

Ålands Motionsförbund

Östra Esplanadgatan 7
AX-22100 Mariehamn

Telefon: +358 18 15464
Mobil: +358 40 7382222
E-post: amf@motion.ax
E-post: mona@motion.ax

Facebook