Ålands Motionsförbunds barn- och ungdomsriktlinjer

Ålands motionsförbund har sedan 2013 gått in för att följa Ålands Idrotts nya bestämmelser och riktlinjer för barn- och ungdomsidrott. Det innebär att vi inom vårt förbund gjort upp en egen policy för barn- och ungdomsindrott. Policyn revideras årligen på hösten.

Ålands Motionsförening

Östra Esplanadgatan 7
AX-22100 Mariehamn

Telefon: +358 18 15464
Mobil: Mona +358 40 7382222
Mobil: Ia +358 40 1961888
E-post: amf@motion.ax
E-post: mona@motion.ax
E-post: ia@motion.ax

Facebook