• Kranmärkt ÅMF

Kranmärkt

Ålands Motionförbund har i många år redan endast använt kranvatten i sin verksamhet och olika evenemang, och nu är vi även Kranmärkta genom www.vattenskydd.ax

Kranvatten är 250 gånger billigare än en flaska vatten i butik, att vara Kranmärkta innebär att vi tar ställning för en bättre miljö och serverar och dricker färskt, nyttigt och lokalproducerat kranvatten istället för förpackat vatten. Inga förpackningar betyder inget avfall, inga transporter och inga utsläpp!

Ålands Motionsförening

Östra Esplanadgatan 7
AX-22100 Mariehamn

Telefon: +358 18 15464
Mobil: Mona +358 40 7382222
Mobil: Ia +358 40 1961888
E-post: amf@motion.ax
E-post: mona@motion.ax
E-post: ia@motion.ax

Facebook