Styrelsen 2019

Ordförande
Christina Johansson-Gammals, tel. 0400 160 933
Vice ordförande
Camilla Linde, tel. 040 732 97 66

Ordinarie medlemmar:
Tinca Björke, tel. 050 595 76 82
Pernilla Ojala, tel. 040 836 39 28
Gujan Östman, tel. 0457 524 43 08
Brita Nymark-Engman
Kim Åström

Suppleanter:
Gunilla Holmberg
Emma Ölund
Ulla Mörn
Julia Ahlqvist
Anna Carlsson
Roger Eriksson

Kassör:
Sixten Söderström

Verksamhetsledare:
Mona-Lisa Wasström
mail: mona@motion.ax
tel.15464, mobil 040 738 2222

Motionsledare:
Hanna Sivén-Bell
mail: amf@motion.ax

Ålands Motionsförbund

Östra Esplanadgatan 7
AX-22100 Mariehamn

Telefon: +358 18 15464
Mobil: +358 40 7382222
E-post: amf@motion.ax
E-post: mona@motion.ax

Facebook