Styrelsen 2021

Ordförande
Christina Johansson-Gammals, tel. 0400 160 933
Vice ordförande
Roger Eriksson

Ordinarie medlemmar:
Gujan Östman
Brita Nymark-Engman
Bert Hellman
Anna Lampén-Boeving
Krister Norrgrann

Suppleanter:
Bror-Erik Granlund
Emma Ölund
Julia Ahlqvist
Jonna Breider-Fogelberg
Kim Åström
Paula Niskala

Kassör:
Sixten Söderström

Verksamhetsledare:
Mona-Lisa Wasström
E-post: mona@motion.ax
Tel.15464, mobil 040 738 2222

Motionsledare:
Hanna Sivén-Bell
E-post: hanna@motion.ax
Mobil 040 1961 888

Ålands Motionsförbund

Östra Esplanadgatan 7
AX-22100 Mariehamn

Telefon: +358 18 15464
Mobil: Mona +358 40 7382222
Mobil: Hanna +358 40 1961888
E-post: amf@motion.ax
E-post: mona@motion.ax
E-post: hanna@motion.ax

Facebook