Styrelsen 2022

STYRELSEN 2022

Ordförande                                          Telefon

Christina Johansson-Gammals             0400160933

Vice ordförande                                  

Roger Eriksson  

Ledamöter                                

Bert Hellman                                        

Krister Norrgrann                                   

Anna Lampén-Boeving                          

Helena Söderlund 

Suppleanter

Kim Åström

Bror-Erik Granlund

Paula Niskala

Jonna Breide-Fogelberg

Emma Gustavsson                            

Kassör

Sixten Söderström

 

 

Ålands Motionsförbund

Östra Esplanadgatan 7
AX-22100 Mariehamn

Telefon: +358 18 15464
Mobil: Mona +358 40 7382222
Mobil: Ia +358 40 1961888
E-post: amf@motion.ax
E-post: mona@motion.ax
E-post: ia@motion.ax

Facebook