Tjejgrupp i styrketräning

Beslut om vårterminen 2023 tas i början av året!

I höst fortsätter vår grupp för tjejer i styrketräning - även nya deltagare är välkomna med.
Målgruppen är tjejer i årskurs 6–9. Man behöver ingen träningsvana utan vi börjar från grunden och lär oss teknik och träning tillsammans.

Ledare är Ia Colérus. Passen är onsdagar kl. 16.15-17.15, med start 28.9.
Vi håller till i träningssalen på Ålands Yrkesskola (Neptunigatan19) och terminen håller på i 12 veckor dvs till 14.12

Kostnad:  48€ samt medlemsavgift i ÅMF 5 € (per år).

Var bekvämt klädda, ta med vattenflaska och en liten handduk. 

 

Varför styrketräning?

Styrketräning ger oss en stark kropp som är viktigt för oss genom hela livet, det stärker skelettet,  förbättrar hållningen och minskar skaderisker. Styrketräningen stärker även självkänslan och ger en mer positiv självbild. Vi får mer energi, känner oss piggare och ger oss en rad hälsoförbättringar. De nationella rekommendationerna för fysisk aktivitet inkluderar numera även muskelstärkande träning.

Med vår Tjejgrupp i styrketräning vill vi erbjuda tjejer en trygg miljö där de kan lära sig mer om träning och få alla ovan nämnda fördelar. Vi hoppas kunna inspirera till fortsatt träning och att tjejerna får ett fortlöpande intresse för träning.

Ålands Motionsförening

Östra Esplanadgatan 7
AX-22100 Mariehamn

Telefon: +358 18 15464
Mobil: Mona +358 40 7382222
Mobil: Ia +358 40 1961888
E-post: amf@motion.ax
E-post: mona@motion.ax
E-post: ia@motion.ax

Facebook