Sjöjungfruloppet

Motionsloppet för tjejer

Spring in våren tillsammans med andra kvinnor! Du kan välja att springa, jogga, lunka eller promenera 5 km eller 10 km.

Starten och målgången sker på torget i Mariehamn. På torget finns även en klädinlämning samt före start hålls en gemensam uppvärmning som är frivillig. Om du lämnar in kläder, märk då din kasse med ditt startnummer. Du återfår kassen genom uppvisande av nummerlappen.

Före loppet kl. 14.10 håller Gujan uppvärmning på scenen. Uppvärmningen är frivillig att delta i.

Banan har två vätskestationer där det serveras vatten och eller saft. Dessa finns vid ca 3 km och ca 7 km. Vid målgång erhåller du en fin Sjöjungfruminnesmedalj samt så serveras det ålandspannkaka och kaffe. Fri entré till badhuset Mariebad för bastu och bad genom uppvisande av nummerlappen.

I år är det den 21:a upplagan av Sjöjungfruloppet.

Anmälan

1. Anmäl dig via anmälningsformuläret. OBS! Anmälan stängd. Endast anmälan vid start.

2. Betala anmälningsavgiften genom en inbetalning av rätt belopp. Kolla nedan vilken avgift du skall betala.

Anmälningsavgift

Deltagare Avgift i euro (€) Avgift i svenska kronor (SEK)
Vuxen 18 € 180 SEK
ÅMF medlem (giltigt medlemskort för 2017) 15 € 150 SEK
Barn under 12 år  8 €  80 SEK
Anmälan på startplatsen 25 € 250 SEK
+ tidtagning med chip + 5 € + 50 SEK

OBS! Tidtagning kan endast fås t.o.m. dagen före till kl. 15.00. Sedan får man endast utan.

Nyankortet berättigar till samma rabatt som ÅMF-medlemmar.

Betalning

Inbetalning till konto ÅAB (Ålandsbanken)

IBAN: FI49 6601 0001 1041 99 

- Skriv deltagarens namn, adress och "Sjöjungfruloppet 2018" i meddelandet.

Gruppanmälan

Grupp om minst 6 personer deltar till priset á 15€ eller á 150 SEK.
Gruppen anmäls per e-post till ÅMF, se kontaktuppgifter nedan.
OBS! Grupper faktureras gruppvis. Enskilda inbetalningar beaktas inte som en gruppanmälan.

Nummerlappar

Avhämtas från ÅMF-kansli på Östra Esplanadgatan 7, eller från startplatsen (torget).

Återbetalning av anmälningsavgiften utbetalas mot uppvisande av sjukintyg.

Klicka på Sjöjungfruloppsbroschyren (Inbjudan till Sjöjungfruloppet 2017)!

Ålands Motionsförbund

Östra Esplanadgatan 7
AX-22100 Mariehamn

Telefon: +358 18 15464
Mobil: +358 40 7382222
E-post: amf@motion.ax
E-post: mona@motion.ax

Facebook