Stadgar

Ålands motionsförbund förnyar sina stadgar och ändrar sitt namn till förening

När förbundet grundades för mera än 40 år sedan bestod medlemmarna av centralorganisationer, föreningar, samfund, företag, kommuner och statliga organisationer jämte ett fåtal privatpersoner och tanken var då att förbundet skulle ha en ledande roll inom idrott och motion på Åland. Det är så de nuvarande stadgarna har varit formulerade.

Vi vet alla att mycket har hänt inom motions- och idrottssektorn sedan dess och strukturer har ändrats. Förbundet har sedan ett tjugotal år tillbaka endast haft personmedlemmar och verkar idag som en vanlig förening med strävan till ett mångsidigt motionsutbud. Styrelsen och alla specialutskott arbetar för en smidig organisation som riktar sig till alla motionsintresserade.

Ålands Motionsförening

Östra Esplanadgatan 7
AX-22100 Mariehamn

Telefon: +358 18 15464
Mobil: Mona +358 40 7382222
Mobil: Ia +358 40 1961888
E-post: amf@motion.ax
E-post: mona@motion.ax
E-post: ia@motion.ax

Facebook