Övriga aktiviteter inom Ålands Motionsförening

Fysisk aktivitet har en positiv inverkan på hälsa, det gör människor friskare, minskar antalet sjukdagar och ger större uthållighet!

Aktuell forskning påvisar att ökad fysisk aktivitet ger positiva hälsoeffekter. Fysisk aktivitet minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, metabola sjukdomar, cancer och psykisk ohälsa med mera. Skulle alla följa rådet om att motionera minst en halv timme varje dag, till exempel genom en rask promenad, skulle sjukvårdskostnaderna minska.

Vardagsmortion

Många människor motionerar regelbundet men tyvärr finns det även motverkande krafter.

Den viktiga vardagsmotionen har minskat. Vardagsmotion behöver inte vara så svår, den fås genom att transportera sig till- och från jobbet genom att till exempel cykla eller promenera. Till vardagsmotion hör även fysiskt arbete på jobbet, städning i hemmet eller att ta trapporna istället för hissen. Spontan fysisk aktivitet har minskat för både vuxna och barn.

Motion på recept

Motion på recept (MOR) eller Fysisk aktivitet på recept (FAR) har varit ett aktuellt ämne i både Sverige och Finland och nu är finns det även på Åland.

Idrotten som har både stor verksamhet och många ledare kan vara ett verktyg för denna verksamhet.

På Åland har vi valt att jobba med två delar inom detta område. Hälsa för dig är kanske att vinterbada.

Ålands Motionsförening

Östra Esplanadgatan 7
AX-22100 Mariehamn

Telefon: +358 18 15464
Mobil: Mona +358 40 7382222
Mobil: Ia +358 40 1961888
E-post: amf@motion.ax
E-post: mona@motion.ax
E-post: ia@motion.ax

Facebook