• Två damer gör handstående träning på bänk

Övriga aktiviteter inom Ålands Motionsförening

Fysisk aktivitet har en positiv inverkan på hälsa - det gör människor bl.a. friskare, minskar antalet sjukdagar och ger större uthållighet! 

Aktuell forskning påvisar att ökad fysisk aktivitet ger positiva hälsoeffekter. Fysisk aktivitet minskar risken för bl.a. hjärt- och kärlsjukdomar, metabola sjukdomar, cancer och psykisk ohälsa. Skulle alla följa rådet om att motionera minst en halv timme varje dag, t.ex ta en rask promenad, skulle sjukvårdskostnaderna minska.

Vardagsmotion

Många människor motionerar regelbundet men den viktiga vardagsmotionen och spontan fysiskt aktivitet har överlag minskat, både för vuxna och barn. Vardagsmotion behöver inte vara så svår utan kan bakas in i vardagen. Man kan t.ex. cykla eller promenera till jobbet och även fysiskt arbete på jobbet, städning i hemmet eller att ta trapporna istället för hissen hör till vardagsmotionen. 

Motion på recept

Motion på recept (MOR) eller Fysisk aktivitet på recept (FAR) har varit ett aktuellt ämne i både Sverige och Finland och nu är finns det även på Åland.
Idrotten som har både stor verksamhet och många ledare kan vara ett verktyg för denna verksamhet. På Åland har vi valt att jobba med två delar inom detta område. Hälsa för dig är kanske att vinterbada.

Ålands Motionsförening

Östra Esplanadgatan 7
AX-22100 Mariehamn

Telefon: +358 18 15464
Mobil: Mona +358 40 7382222
Mobil: Ia +358 40 1961888
E-post: amf@motion.ax
E-post: mona@motion.ax
E-post: ia@motion.ax

Facebook