preamble-wrapper

Ålands Motionsförening

ÅMF grundades 1976 och har varit verksamt sedan dess. Före 1976 var ÅMF ett utskott inom Ålands Idrottsdistrikt.

Från 1981 har föreningen haft en heltidsanställd verksamhetsledare som sköter praktiska och administrativa arbetsuppgifter, i samarbete med dess styrelse och arbetsgrupper. Sedan 15.8.1999 har Mona-Lisa Wasström fungerat som verksamhetsledare i föreningen.

ÅMF har även en motionsledare som heter Ia Colérus som både arbetar med administrativa arbetsuppgifter samt drar gruppträningar i vattnet och på land.
Styrelsen består av ordförande och fyra ordinarie medlemmar.

 

Mötesklubba
Puff text

Höstmöte 26.11.2023

Ålands Motionsförening inbjuder medlemmar och motionsintresserade till ordinarie höstmöte söndag 26.11.2023 kl.19.00 på Idrottens Hus (Östra Esplanadgatan 7)

  • Stadgeenliga förhandlingar

Önskar medlemmar att något ärende tas upp till behandling bör anmälan göras till ÅMFs kansli senast 23.11.2023

Välkomna!