preamble-wrapper

Stadgar

Ålands Motionsförbund blev Ålands Motionsförening

När förbundet grundades för mera än 40 år sedan bestod medlemmarna av centralorganisationer, föreningar, samfund, företag, kommuner och statliga organisationer jämte ett fåtal privatpersoner och tanken var då att förbundet skulle ha en ledande roll inom idrott och motion på Åland. Förbundets tidigare stadgar var skrivna utgående från det upplägget.

Inom motions- och idrottssektorn har det hänt mycket sedan ÅMF grundades och strukturer har ändrats. Förbundet har sedan ett tjugotal år tillbaka endast haft personmedlemmar och verkar idag som en vanlig förening med strävan till ett mångsidigt motionsutbud. Styrelsen och alla specialutskott arbetar för en smidig organisation som riktar sig till alla motionsintresserade.

Här finns ÅMFs stadgar: