preamble-wrapper

Övriga aktiviteter inom Ålands Motionsförening

Fysisk aktivitet har en positiv inverkan på hälsa - det gör människor bl.a. friskare, minskar antalet sjukdagar och ger större uthållighet! 

Aktuell forskning påvisar att ökad fysisk aktivitet ger positiva hälsoeffekter. Fysisk aktivitet minskar risken för bl.a. hjärt- och kärlsjukdomar, metabola sjukdomar, cancer och psykisk ohälsa. Skulle alla följa rådet om att motionera minst en halv timme varje dag, t.ex ta en rask promenad, skulle sjukvårdskostnaderna minska.

Flicka på vandring i skog
Puff text

Vardagsmotion

Många människor motionerar regelbundet men den viktiga vardagsmotionen och spontan fysiskt aktivitet har överlag minskat, både för vuxna och barn. Vardagsmotion behöver inte vara svår utan kan bakas in i vardagen. Man kan t.ex. cykla eller promenera till jobbet och även fysiskt arbete på jobbet, städning i hemmet eller att ta trapporna istället för hissen hör till vardagsmotionen.